Celem „Kościerskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.” jest wspieranie przedsięwzięć gospodarczych zapewniających: realizację rozwoju lokalnego, zmniejszenie bezrobocia i tworzenie nowych miejsc pracy dla bezrobotnych, szczególnie poprzez udzielanie poręczeń w celu udostępnienia przedsiębiorstwom, osobom tworzącym miejsca pracy, dodatkowych źródeł zabezpieczeń dla oferowanych przez banki kredytów lub pożyczek a także dotacji i refundacji udzielanych z Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy.

 

 

 
KFPK Kościerski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. Z .O.O.
83-400 Kościerzyna, ul. 3 Maja 9C,
E-mail: poczta@kfpk.pl
Telefon:  (+48) 693-462-835
NIP: 591-157-96-80, REGON: 192982327
KFPK Sp. Z O.O. został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000180665 Wysokość kapitału zakładowego - 690.000,00 zł.